Võistluste protokoll


VÕISTLUSTE PROTOKOLL NR. ____(numbri märgib juhatus)

 

1.

Võistluste nimi:

 

2.

Korraldaja nimi:

 

3.

Kuupäev:

 

4.

Toimumise koht:

 

5.

Peakohtuniku nimi:

 

6.

Žüriiliikmete nimed:

 

7.

Määratud karistused:

 

8.

Esitatud protestid:

 

9.

Lõplik paremusjärjestus:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

10.

Tulemused(saata lisana):

 

Peakohtuniku allkiri:

Korraldaja allkiri: