Kohtunikud


Võistluste peakohtunikuks võib olla isik, kes on eelnevalt läbinud reeglite ja kohtunikutegevuse koolituse või kes on EPKL-i juhatuse hinnangul kvalifitseeritud ja respekteeritud peakohtuniku ülesannete täitmiseks. Nimekiri 1. mail 2018 koolituse läbinutest on järgnev:

 • Kaido Kopel
 • Aigar Lusbo
 • Oskar Sepp
 • Maris Rõõm
 • Kevin Kangur
 • Johannes Neiland
 • Kenneth Muusikus
 • Aimar Poom
 • Valmar Pantšenko
 • Mati Tiirmaa
 • Angelika Tauk
 • Hardo Sokk

Võistluskutses peab olema märgitud, kes on antud võistlusel kohtunik ning registreerimisega kinnitab võistleja, et ta aksepteerib teda antud võistlusel kohtunikuna.