Keelenõu


Petank ja pétanque

"Eesti õigekeelsussõnaraamat" on andnud petangimängu nimetuseks sõna "petank".
Kasutatakse ka prantsuskeelset sõna "pétanque", kuid et tegu on võõrkeelse sõnaga, peab see olema kursiivkirjas.
Keeletarkade sõnul tasuks kindlasti eelistada siiski omakeelset "petanki". Kuna eriti sõna "pétanque" kasutamisel kiputakse eksima (muide, ka EPKLi vapil on vale sõnakuju), siis sellel lehel on abiks käändevormid.

Kääne Küsimus    
Nimetav Mis? Petank Pétanque*
Omastav Mille? Petangi Pétanque'i
Osastav Mida? Petanki Pétanque'i
Sisseütlev Millesse? Kuhu? Petanki e petangisse Pétanque'isse
Seesütlev Milles? Kus? Petangis Pétanque'is
Seestütlev Millest? Kust? Petangist Pétanque'ist
Alaleütlev Millele? Kuhu? Petangile Pétanque'ile
Alalütlev Millel? Kus? Petangil Pétanque'il
Alaltütlev Millelt? Kust? Petangilt Pétanque'ilt
Saav Milleks? Petangiks Pétanque'iks
Rajav Milleni? Petangini Pétanque'ini
Olev Millena? Petangina Pétanque'ina
Ilmaütlev Milleta? Petangita Pétanque'ita
Kaasaütlev Millega? Petangiga Pétanque'iga

* Kui tehniliselt pole võimalik kirjutada "pétanque" võib kasutada ka "petanque". Igal juhul peab sõna olema kursiivis, kuna tegu on prantsuskeelse sõnaga.

Veel pisut keelenõu

ALAGA TEGELEJA - Petanker ehk petangimängija
MÄNGUVAHENDID:
Petangikuul (mitte petankikuul) või lihtsalt kuul
Snadi ehk märkekuul