Võistluste korraldamine vabas õhus COVID-19 perioodil


Vabariigi Valitsuse 16. mai otsusega lubatakse alates 18. maist 2020 vabas õhus spordivõistluste korraldamine, kui tegevustes osalejaid on maksimaalselt 100 inimest, alates 1. juulist 2020 maksimaalselt 1000 inimest. Petangivõistluste korraldamisel välitingimustes tuleb juhinduda alljärgnevast juhendist, samuti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud nõuetest ja/või Terviseameti poolt esitatud soovitustest.

MINIMAALSED NÕUDED PETANGIVÕISTLUSTEL VÕISTLEJATELE JA KORRALDAJATELE:

 1. Kõik võistlusel viibivad isikud kohustuvad täitma selle juhendi kõiki punkte. Vajadusel võib võistluse korraldaja panna võistluspaika täiendavad juhised ning infotahvlid.
 2. Võistlejad, kes registreerivad ennast võistlusele, ja võistluse korraldusmeeskonna liikmed peavad olema terved.
 3. Võistluse korraldaja peab olema veendunud, et võistlusele tulevad ainult terved võistlejad. Haigusnähtudega isik (nii võistlejate kui korraldajate hulgas) ning temaga kokku puutunud isik/isikud tuleb saata koju.
 4. Kuni 30. juunini 2020 peab korraldaja tagama, et võistluspaika lubatakse osalejaid ja pealtvaatajaid kokku kuni 100 inimest, alates 1. juulist 2020 kuni 1000 inimest.
 5. Korraldaja peab tagama inimeste hajutamise.
 6. Korraldajaid ja võistlejaid informeeritakse üldhügieeni nõuete (käte pesemise ja desinfitseerimise, respiratoorse hügieeni) täitmisest ja seda kontrollitakse rangelt.
 7. Korraldajatele ja võistlejatele tagatakse võimalused käte pesuks ja desinfitseerimiseks. Võistluspaigas peavad olema desinfitseerimisvahendid kindlasti sekretariaadi/infolaua juures.
 8. Välditakse kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist. Võistlusmängu alustades ja lõpetades ei suru mängijad teineteise kätt.
 9. Võistlustegevuse eel ja järel järgitakse inimeste hajutatuse reeglit. Võistlusmängu ajal seisavad mängijad soovitatavalt teine- teisel pool väljakut.
 10. Võistlusel osalejad peavad kasutama isiklikke vahendeid (kuulid, snadid, mõõdulindid jms). Iga mängija tohib kätte võtta vaid oma kuule. 
 11. Vahendite järgmisele isikule või grupile kasutada andmisel (sh. laenutamisel) on soovitav need enne desinfitseerida. 
 12. Võistlustel osalejad kasutavad individuaalseid joogipudeleid.
 13. Võistluse korraldaja annab juhiseid selleks, et isikud ei koguneks gruppidesse võistluspaiga territooriumil (sh võistluse sekretariaadi juures).
 14. Võistluse korraldaja peab tagama, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealiste ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimeste) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne. Vajaduse korral kasutatakse isikukaitsevahendeid.
 15. Riietus- ja pesuruumidesse (vastavate olemasolul) lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest, seda tingimusel, et inimesed saavad hoida teineteisega 2 meetrist vahet.
 16. Võistluse korraldamise ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise eest vastutab võistluse korraldaja. Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

HÜGIEENI JA PUHTUSE TAGAMISE MEETMED

 • Siseruumide (sh. tualettruumide) kasutamisel tagatakse ruumide koristamine ja desinfitseerimine Terviseameti soovituste järgi. Soovitused leiab siit.
 • Oluline on jälgida kätehügieeni: võimaluse korral pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutatakse desinfitseerimisvahendit. Käte desinfitseerimisvahendid tuleb paigutada liikumisteedele nähtavasse kohta.
 • Piisknakkuse leviku tõkestamiseks kaetakse aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse kohe pärast kasutamist selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ning pestakse käed.

Eelnimetatud nõudeid tuleb täita kuni Vabariigi Valitsuse järgmiste korralduste avalikustamiseni.

Viimati muudetud 19.06.2020.