Klubide Karika juhend 2024


2024. AASTA KLUBIDE KARIKAVÕISTLUSE JUHEND

1. EESMÄRK

1.1. Selgitada välja võistkondlikult Eesti parim petangiklubi.

2. OSALEJAD

2.1. Osaleda võib iga EPKL-i liikmeks olev klubi (edaspidi „Klubi“), millel on tasutud aastamaks. Igast Klubist võib osaleda 1 (üks) võistkond.

2.2. Kõikidel mängijatel peab olema kehtiv EPKL-i poolt väljastatud rahvusvaheline litsents ja mängija tohib võistlusel esindada vaid seda Klubi, mis talle litsentsi taotles.

2.3. Klubi võistkonnas võib olla piiramatu arv mängijaid, kuid igaks matšiks (ühe vastase vastu peetavad mängud) saab üles anda võistkonna, mis peab koosnema 6 (min) kuni 8 (max) mängijast järgmiselt:

2.3.1. 6 mängijaga võistkonnas peab vähemalt 1 mängija olema vastassoost;

2.3.2. 7 või 8 mängijaga võistkonnas peab vähemalt 2 mängijat olema vastassoost.

3. REGISTREERIMINE

3.1. Klubi osalemise kinnituse koos väljapandava võistkonna äranäitamisega peab saatma hiljemalt neljapäevaks, 18.07.2024 kell 21:00 e-posti aadressile voistlus@petanque.ee.

3.2. Klubi võistkonna nimelise koosseisu peab saatma hiljemalt esmaspäevaks, 22.07.2024 kell 21:00 e-posti aadressile voistlus@petanque.ee.

4. OSAVÕTUTASU

4.1. Osavõtutasu klubile on 150 eurot. Juhul kui võistkonnas on rohkem kui 8 mängijat, siis iga järgmise mängija pealt lisandub 15 eurot mängija kohta. Tasumine EPKL-i arvelduskontole nr EE052200001120114684 hiljemalt 26.07.2024 või kohapeal enne esimese võistluspäeva algust.

5. VÕISTLEJATE RIIETUS

5.1. Võistkondadel peab olema ühtne võistlussärk. Riietus peab vastama rahvusvaheliste võistlusmääruste nõuetele.

5.2. Mängija(te)le, kellel puudub ühtne võistlussärk, teeb kohtunik hoiatuse ning kui järgmiseks mänguks ühtset võistlussärki pole, eemaldatakse mängija(d) võistlustelt.

6. VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE SÜSTEEM JA KORD

6.1. Kohtunik vastutab mängureeglitest kinnipidamise eest, mis on FIPJP poolt kehtestatud "Petangispordi ametlikud reeglid" ja kõikide EuroCupi eeskirjades sätestatud variatsioonidest. Ürituse kohtunik peab kontrollima mängijate litsentside kehtivust (EPKL kodulehel) ja eeskirjade järgimist.

6.2. Keelatud on suitsetamine (sh elektroonilised suitsetamisvahendid), alkoholi tarbimine ja mobiiltelefonide kasutamine mänguväljakul.

6.3. Kui CEP täitevkomitee ei ole eelnevalt kokku leppinud muudatustes, siis toimub Klubide Karika võistluste kohtumine järgmisel viisil:

6.4. Üksikmäng - kuus üksikmängu, kus üks mäng peab olema määratud naissoost mängijatega.

6.5. Paarismängud - segapaar segapaari vastu ja samal ajal kaks paarismängu kahe paarismängu vastu.

6.6. Triod - segatrio versus segatrio ja samal ajal trio versus trio.

6.7. Kõik mängijad peavad ülesandmise kaardil olema registreeritud oma nimega. Pärast mängude alustamist ei saa ülesandmiskaardile lisamängijaid lisada.

6.8. Meeskonna kapten sisestab mängijate andmed kaardile, nii et määratud naised mängivad alati üksteise vastu. Võistkonna huvide kaitsmiseks toimub võistkondade koosseisude moodustamine enne iga vooru.

6.9. Võistkond, millel on ülesandmise kaardil matšiks registreeritud 7 või 8 mängijat, võib vahetada paarismängudes ja triodes mängu kestel ühe mängija vahetusmängijaga. Segapaari ja segatrio puhul ei tohi vahetamine mõjutada segavõistkonna koosseisu. Vahetust saab teha kahe snadivooru vahel ning sellest tuleb teavitada vastasmeeskonna kaptenit ja kohtunikku ning vahetus tuleb märkida ülesandmise kaardile. Ühe mänguvooru ajal saab teha ainult ühe vahetuse. Mängija, kes on oma mängu lõpetanud või on välja vahetatud, ei saa selles voorus mängida üheski teises võistkonnas.

6.10. Eelringid ja esimesed karikamängud mängitakse ajalimiidiga (ajalimiit vastavalt üldjuhendile; üksikmängud 40 min + 2 snadi, paarismängud 45 min + 2 snadi ja triod 50 min + 2 snadi. 2 matšipunkti saab iga võidetud üksikmängu eest, kokku on võimalik saada 12 punkti. 3 matšipunkti saab iga võidetud paarismängu eest, kokku on võimalik saada 9 punkti. 5 matšipunkti saab iga võidetud trio eest, kokku 10 punkti. Kahe võistkonna vahelise matši on võitnud võistkond, kellel on 3 vooru lõppedes kõige rohkem matšpunkte (maksimaalselt 31 punkti).
Alates poolfinaalidest toimuvad mängud ajalimiidita.

6.11. Võistlussüsteemi otsustab EPKL-i juhatus 3 päeva jooksul pärast osalevate võistkondade arvu selgumist.

7. AUHINNAD

7.1. Võistluse võitja saab rändkarika.

7.2. Klubide Karikavõistluse võitnud Klubi saab õiguse esindada Eestit Euro Cup 2024. aasta võistlusel. 

8. VÕISTKONNA ESINDAJA KOHUSTUSED

8.1. Info edastamine võitluste kulgemisest (videoülekanne) ja tulemused on-lines.

8.2. Võistlusest kokkuvõtte esitamine (artikkel ja fotod EPKL-i lehel)

 

Eesti Petanque’i Klubide Liidu juhatuse otsus 20.12.2023 kuupäevaga.