Klubide Sari juhend 2024


I etapp: 6. aprill 2024 (nimeline registreerimine kuni 3.aprillini, kella 21.00-ni)

II etapp: 27. aprill 2024 (nimeline registreerimine kuni 24.aprillini, kella 21.00-ni)

III etapp: 18. mai 2024 (nimeline registreerimine kuni 15.maini, kella 21.00-ni)

 

 1. Klubide Sari on võistlussari EPKL-i liikmeks olevate klubide liikmetest, kes on vastavaks hooajaks omandanud mängijalitsentsi, moodustatud võistkondade (edaspidi „Klubivõistkond“) vahel. Ühest klubist võib osaleda mitu Klubivõistkonda. 

 2. Samaaegselt toimub üksikmäng, paarismäng ja trio kahe Klubivõistkonna vahel (edaspidi „matš“). 

 3. Klubivõistkonna liikmed peavad kuuluma samasse klubisse, mille võistkonna koosseisus nad on registreeritud. Erinevate etappide vahel võivad sama klubi Klubivõistkondade liikmed omavahel ja/või sama klubi uute liikmetega vahetuda, kuid etapi jooksul tohib klubiliige osaleda vaid ühe Klubivõistkonna koosseisus. 

 4. Klubivõistkonnas võib olla piiramatu arv mängijaid, kuid vähemalt 6 mängijat, kellest vähemalt 1 mängija peab olema vastassoost. Vahetusmängija väljakule vahetamine on võimalik trios või paarismängus. Klubivõistkonnas peab kogu matši kestel väljakul olema vähemalt 1 vastassoost mängija ja selline olukord peab säilima ka pärast vahetusmängija väljakule vahetamist.

 5. Klubivõistkonna kapten kannab enne iga matši alustamist mängijate nimed ülesandmislehele, pärast matši algust ei saa ülesandmislehel enam mängijaid asendada või lisada. Klubivõistkonna siseselt võib mängijate positsioon mängupäeva jooksul varieeruda. 

 6. Matši jooksul on Klubivõistkonnal lubatud ainult ühes mängus vahetusmängija väljakule vahetamine, kas siis trios või paarismängus. Vahetus peab toimuma kahe snadivooru vahel ja vahetusest tuleb vastasvõistkonnale teatada enne järgmise vooru snadi väljaviskamist. Vahetuse toimumise kohta tuleb teha asjakohane märge ülesandmislehel.

 7. Pärast matši lõppemist kannab Klubivõistkonna kapten mängude tulemused ülesandmislehele ja edastab selle allkirjastatult võistluse korraldajale. 

 8. Iga matši võit annab 1 punkti (matš on võimalik võita mängude skooriga 3-0 või 2-1). Kui kahel või enamal võistkonnal on ühepalju matšivõite, siis selgitatakse paremusjärjestus järgnevalt:

  • Omavaheliste matšide võidud;

  • Omavaheliste mängude võidud;

  • Üldised mänguvõidud;

  • Omavaheliste mängude punktid;

  • Üldised punktid.  
    

 9. Etapi täpsema võistlussüsteemi (kas kõik-kõigiga või alagrupid+karikas vms) ja kestvuse (ühepäevane vs kahepäevane) ning võistluspäeva(de) algusaja(d) otsustab korraldaja pärast etapile registreerunud Klubivõistkondade arvu selgumist ja teatab sellest EPKL-i veebilehel kahe päeva jooksul registreerumise lõppemisest arvates. Mitme alagrupiga mängudes võib loosi tulemusel ühte alagruppi sattuda ka mitu sama klubi Klubivõistkonda.

 10. Klubivõistkonna registreerimine koos võistkonna liikmete nimede äranäitamisega tuleb teha hiljemalt etapi toimumise nädalavahetusele eelneva kolmapäeva õhtul kell 21:00 võistluskutses näidatud e-posti aadressile.

 11. Osalustasu on 90 eurot ühe Klubivõistkonna eest etapi kohta. Võistlus on arvestatud kolme etapilisena ja III etapil osalemise eest ei pea see Klubivõistkond osalustasu tasuma.

 12. Kogu sarja Klubivõistkondade paremusjärjestus selgitatakse vastavalt kolme etappi kohapunktide liitmise teel. Kohapunktide aluseks võetakse reitingu juhendis toodud  punktitabel. Võrdsete punktide korral saab kõrgema koha Klubivõistkond, kellel on rohkem kõrgemaid punkte. Kui eelnevad näitajad on võrdsed, siis selgitatakse paremusjärjestus punktis 8 toodud kriteeriumite kohaselt, võttes aluseks kogu sarja jooksul peetud mängud. 

NB! Reitinguvõistluste punktitabelit kasutatakse vaid Klubivõistkondade kohapunktide määramiseks, Klubide Sarja võistluste tulemused ei lähe reitinguarvestusse!

 1. Sarja etapi võitjat autasustatakse karikaga ja/või diplomiga. 

 2. Kogu sarja esikolmikut autasustatakse järgnevalt:

  • I koht: rändkarikas + rahaline auhind 20% osalustasudest;

  • II koht: rahaline auhind 15% osalustasudest;

  • III koht: rahaline auhind 10% osalustasudest. 

 3. Rahalised auhinnad kogu sarja arvestuses esikolmiku Klubivõistkondadele kantakse üle vastavatele klubidele. 

 4. Kogu sarja arvestuses esimese kahe parima Klubivõistkonna välja pannud klubidele tehakse ettepanek osalemiseks võistlusel Baltic Sea Cup for Clubs 2024, Eestist saab osaleda kaks klubi. Kui üldjärjestuse kaks parimat Klubivõistkonda on samast klubist või osalemise õiguse saanud klubi loobub nimetatud võistlusel osalemisest, siis tehakse ettepanek paremuselt järgmisele  Klubivõistkonnale  jne.

 

Eesti Petanque’i Klubide Liidu juhatuse otsus 20.12.2023 kuupäevaga.