Almeria MM 2019 katsevõistluste juhend


NAISTE JA MEESTE ÜKSIKMÄNGU, PAARISMÄNGU JA SEGAPAARISMÄNGU 2019. AASTA MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTE KATSEVÕISTLUSTE JUHEND

1. EESMÄRK

1.1. Katsevõistluste eesmärgiks on selgitada välja võistkonnad, kes saavad õiguse esindada Eestit 2019. aastal meeste paarismängu, naiste paarismängu, segapaarismängu, meeste üksikmängu ja naiste üksikmängu maailmameistrivõistlustel (MM-il).

2. OSALEJAD

2.1. Katsevõistlused toimuvad paarismängus, eraldi meeste ja naiste arvestuses. Katsevõistluste võitjad (või punktis 6.3 toodud juhtudel teiseks jäänud võistkond või juhatuse otsusega määratud võistkond) saavad õiguse esindada Eestit MM-il vastavalt meeste paarismängus ja naiste paarismängus ning lisaks ka üksikmängus ja segapaarismängus ehk siis üks mängija naiste paarist osaleb naiste üksikmängus ja teine segapaarismängus ning üks mängija meeste paarist osaleb meeste üksikmängus ja teine segapaarismängus. MM-il saab iga mängija osaleda maksimaalselt kahel erineval võistlusel.

2.2. Võistkonna registreerimisel peab võistkond arvestama, et tiitlivõistlustel osalemise eelduseks on võistkonna mittemängiva esindaja (treeneri) olemasolu, kes peab kinnitama, et ta esindab võistkonda MM-il ja tal on selleks võimalus ja vahendid. Esindaja (treeneri) isik võib erinevatel võistkondadel kattuda.

2.3. Katsevõistlusele registreerumisega annab mängija nõusoleku, et katsevõistluse tulemuste põhjal valituks osutumisel kohustub ta hüvitama EPKL-ile kõik tema MM-ile lähetamiseks EPKL-i poolt tehtud kulutused ja muud juhtumiga seotult EPKL-i vastu esitatud nõuded, kui:

2.3.1. mängijale määratakse EPKL-i või rahvusvahelise alaliidu või tiitlivõistluse korraldaja poolt karistus alkoholi ja/või dopinguainete kasutamise eest;

2.3.2. mängija on Eesti esindusvõistkonna liikmena käitunud ebaväärikalt;

2.3.3. pärast esindusvõistkonna selgumist mängija mõjuva põhjuseta loobub esindusvõistkonnas osalemisest.

3. REEGLID

3.1. Võistlused viiakse läbi rahvusvaheliste petangireeglite ja kehtiva EPKL-i võistluste üldjuhendi järgi.

3.2. Katsevõistlusel on lubatud osaleda Eesti kodakondsust omaval mängijal, kui talle on EPKL-i või mõne muu FIPJP liikmeks oleva riigi alaliidu poolt väljastatud kehtiv rahvusvaheline mängijalitsents.

3.3. Võistlustele määrab kohtuniku EPKL-i juhatus.

4. TIITLIVÕISTLUSE TOIMUMISAEG JA -KOHT

4.1. Tiitlivõistlus toimub 2.-5. mai 2019, El Ejidos, Almería provintsis, Hispaanias.

5. KATSEVÕISTLUSTE TOIMUMISAEG JA -KOHT

5.1. Katsevõistlused toimuvad 12.-13. jaanuar 2019, Tallinnas, Algi 38.

6. REGISTREERIMINE

6.1. Katsevõistlustele saab registreeruda e-posti aadressil juhatus@petanque.ee kuni 6.01.2019 kell 21:00. Lisaregistreerimist ei saa hiljem teha.

6.2. Registreerimisel tuleb esitada võistkonna liikmete nimed ja kontaktandmed.

6.3. Oma osalemist tiitlivõistlusel peab katsevõistlused võitnud võistkond kinnitama EPKL-ile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul katsevõistluse tulemuste selgumisest arvates, esitades samaaegselt võistkonna esindaja (treeneri) kinnituse selle kohta, et ta esindab võistkonda MM-il ja tal on selleks võimalus ja vahendid. Kui katsevõistluse võitnud võistkond loobub või ei esita kinnitust tiitlivõistlusel osalemise kohta koos esindaja (treeneri) eelnimetatud kinnitusega, siis teeb EPKL-i juhatus ettepaneku tiitlivõistlusel osalemiseks katsevõistlusel teiseks jäänud võistkonnale, kui katsevõistlusel osales kolm või rohkem võistkonda. Teiseks jäänud võistkonnal on aega anda samas vormis ja tingimustel kinnitus tiitlivõistlusel osalemise kohta kolme (3) päeva jooksul EPKL-i juhatuse poolt ettepaneku saamisest arvates. Kui katsevõistlused võitnud ja ettepaneku tegemisel ka teiseks jäänud võistkond loobub tiitlivõistlusel osalemisest, siis otsustab tiitlivõistlusel osalemise ja vajadusel võistkonna komplekteerimise EPKL-i juhatus.

7. OSAVÕTUTASU JA TAGATISRAHA

7.1. Katsevõistluse osavõtutasu on 60 eurot võistkonna kohta.

7.2. Lisaks osavõtutasule tuleb tasuda tagatisraha 100 eurot võistkonna kohta, mis tagastatakse kahe nädala jooksul pärast katsevõistluse lõppemist, kui ei esine alljärgnevaid rikkumisi:

7.2.1. võistkond on loobunud võistlemisest;

7.2.2. võistkond annab kas või ühe loobumisvõidu;

7.2.3. võistkond on katsevõistluse võitjana või punktis 6.3 toodud tingimustel teise koha omanikuna saanud õiguse tiitlivõistlusel osalemiseks, kuid loobub või ei kinnita tiitlivõistluse osalemist.

7.3. Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema tasutud 8. jaanuariks 2019 EPKL-i arvelduskontole nr EE05 2200 0011 2011 4684. Kohapeal osavõtutasu ja tagatisraha tasuda ei saa.

8. VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE SÜSTEEM

8.1. Katsevõistlused korraldatakse eraldi naiste ja meeste arvestuses.

8.2. Kui katsevõistlusele registreerub üks võistkond, siis on sellel võistkonnal automaatselt õigus esindada Eestit tiitlivõistlusel.

8.3. Kui katsevõistlusele registreerub kaks võistkonda, siis jääb eelring ära ja mängitakse kohe finaal. Finaal mängitakse nelja võiduni.

8.4. Kui katsevõistlusele registreerub kolm või neli võistkonda, siis mängitakse eelringis kaks korda „kõik kõigiga“ läbi. Finaali saavad kaks paremat võistkonda ja finaalis mängitakse kolme võiduni. Kui üks võistkond on eelringis võitnud kõik mängud, siis finaali ei toimu.

8.5. Kui katsevõistlusele registreerub viis või kuus võistkonda, siis mängitakse eelringis üks kord „kõik kõigiga“ läbi. Eelringi võitja saab otse finaali, 2.-3. koha võistkonnad selgitavad teise finalisti, mängides poolfinaalis 2 võiduni. Finaalis mängitakse kolme võiduni.

8.6. Kui katsevõistlusele registreerub seitse või kaheksa võistkonda, siis mängitakse eelringis üks kord „kõik kõigiga“ läbi. Finaali saavad kaks paremat võistkonda ja finaalis mängitakse kolme võiduni.

8.7. Kui katsevõistlusele registreerub üheksa või rohkem võistkonda, mängitakse eelringis „Šveitsi süsteemis“ 4 vooru, mille järel 4 parimat võistkonda pääsevad poolfinaali. Poolfinaalis kohtuvad omavahel eelringi 1. ja 4. ning 2. ja 3. võistkond, poolfinaal mängitakse 2 võiduni. Finaalis mängitakse 3 võiduni.

8.8. Kõik eelringi mängud mängitakse ajalimiidiga 1 tund + 1 snadi. Poolfinaalis ja finaalis ajalimiiti ei ole.

8.9. Võrdsete võitude arvu korral selgitatakse paremusjärjestus järgnevalt:

8.9.1. omavahelistes mängudes saavutatud võidud;

8.9.2. omavaheliste mängude punktide vahe;

8.9.3. üldine punktide vahe;

8.9.4. omavaheliste mängude punktide suhe;

8.9.5. üldine punktide suhe.

MM-i ja EM-i katsevõistluste juhend on kinnitatud EPKL-i juhatuse otsusega 3. detsembril 2018.a