Katsevõistluste juhend 2017


EM ja MM KATSEVÕISTLUSTE JUHEND 2017

 

1. EESMÄRK

 1.1. Selgitada välja võistkonnad, kes saavad õiguse esindada Eestit 2017. aastal naiste maailmameistrivõistlustel (MM-il), juunioride maailmameistrivõistlustel (MM-il), meeste Euroopa meistrivõistlustel (EM-il), naiste ja meeste U23 (espoirs) Euroopa meistrivõistlustel (EM-il) ja veteranide 55+ Euroopa meistrivõistlustel (EM-il).

 1.2.Kõik punktis 1.1 nimetatud tiitlivõistlused toimuvad trio mänguviisis.

 

2. OSALEJAD

 2.1. Katsevõistlused toimuvad 3-4-liikmelistele võistkondadele, kusjuures mängija tohib ühele tiitlivõistlusele kandideerides katsevõistluste raames osaleda vaid ühe võistkonna eest.

 2.2. Juunioride ja veteranide katsevõistlustel tohivad osaleda ka segavõistkonnad, ülejäänud katsevõistlused toimuvad eraldi meeste ja naiste arvestuses.

 2.3. Kui katsevõistluse tulemuse põhjal osutub valituks kolmeliikmeline võistkond, siis tiitlivõistlusel peavad osalema kõik 3 katsevõistlusel osalenud mängijat ja võistkonda võib lisada neljanda mängija. Kui katsevõistluse tulemuse põhjal osutub valituks neljaliikmeline võistkond, siis võib tiitlivõistlusel osalevas võistkonnas ühe liikme välja vahetada.

 2.4. Katsevõistlusele registreerumisega annab mängija nõusoleku hüvitada EPKL-ile kõik tema rahvusvahelisele tiitlivõistlusele lähetamiseks EPKL-i poolt tehtud kulutused ja muud juhtumiga seotult EPKL-i vastu esitatud nõuded, kui:

2.4.1. mängijale määratakse EPKL-i või rahvusvahelise alaliidu või tiitlivõistluse korraldaja poolt karistus alkoholi ja/või dopinguainete kasutamise eest;

2.4.2. mängija on Eesti esindusvõistkonna liikmena käitunud ebaväärikalt;

2.4.3. pärast esindusvõistkonna selgumist mängija mõjuva põhjuseta loobub esindusvõistkonnas osalemisest.

 

3. REEGLID

3.1. Võistlused viiakse läbi rahvusvaheliste petangireeglite ja kehtiva EPKL-i välishooaja üldjuhendi järgi.

3.2. Katsevõistlusel on lubatud osaleda:

3.2.1. Eesti kodakondsust omaval mängijal, kellele on väljastatud kehtiv mängijalitsents, mis on välja antud EPKL-i või mõne muu FIPJP liikmeks oleva riigi alaliidu poolt vastavalt kehtestatud reeglitele;

3.2.2. välisriigi kodakondsust omaval mängijal kandideerimiseks Euroopa meistrivõistlustele, kui talle on EPKL-i poolt väljastatud kehtiv mängijalitsents, mis võistluste toimumise hetkeks on kehtinud kuus kuud;

3.2.3. välisriigi kodakondsust omaval mängijal kandideerimiseks maailmameistrivõistlustele trio mänguviisis, kui talle on EPKL-i poolt väljastatud kehtiv mängijalitsents, mis võistluste toimumise hetkeks on kehtinud kuus kuud, kusjuures võistkonnas võib osaleda ainult üks eelnimetatud tingimustele vastav välismaine mängija.

3.3. Võistkondadel peab olema ühtne võistlusvorm (särgid).

3.4.Võistlustele määrab kohtuniku EPKL-i juhatus.

 

4. TIITLIVÕISTLUSTE TOIMUMISAEG JA -KOHT

4.1. Naiste ja juunioride MM: 2.-10.november 2017, Kaihua, Hiina;

4.2. Meeste ja U23 EM: 21.-24. september 2017, Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Prantsusmaa;

4.3. Veteranide EM: 06.-08. oktoober 2017, Karlslunde, Taani.

 

5. KATSEVÕISTLUSTE TOIMUMISAEG JA –KOHT

5.1. Katsevõistlused toimuvad:

5.1.1. I etapp – 21.05.2017 Saku petangiväljakul;

5.1.2. II etapp – 17.06.2017 Tallinnas, Linnu tee 9 petangiväljakul;

5.1.3.Finaal – 18.06.2017 Tallinnas, Linnu tee 9 petangiväljakul.

5.2. Registreerunud võistkondade vähesuse korral jätab EPKL endale õiguse otsustada katsevõistluse toimumise aja, koha ja võistlussüsteemi üle, konsulteerides eelnevalt registreerunud võistkondadega.

 

6. REGISTREERIMINE

6.1.Katsevõistlustele saab registreeruda e-posti aadressil juhatus@petanque.ee kuni 16. mai 2017.a kell 21:00. Lisaregistreerimist ei saa hiljem teha.

6.2. Registreerimisel tuleb esitada võistkonna liikmete nimed ja võistkonna esindaja kontaktandmed.

6.3. Oma osalemist tiitlivõistlusel peab katsevõistlused võitnud võistkond kinnitama EPKL-ile hiljemalt 22.06.2017. Kui katsevõistluse võitnud võistkond loobub või ei kinnita tiitlivõistlusel osalemist, siis on tiitlivõistlusel osalemise õigus katsevõistlusel teiseks jäänud võistkonnal, kui katsevõistlusel osales kolm või rohkem võistkonda. Teiseks jäänud võistkonnal on aega kinnitada tiitlivõistlusel osalemist kuni 29.06.2017. Kui katsevõistlused võitnud ja eeltoodud tingimustel teiseks jäänud võistkonnad loobuvad, siis otsustab tiitlivõistlustel osalemise ja vajadusel võistkonna komplekteerimise EPKL-i juhatus.

 

7. OSALUSTASU JA TAGATISRAHA

7.1. Katsevõistlusel osalemise tasu on 120 eurot võistkonna kohta.

7.2. Lisaks osalustasule tuleb tasuda tagatisraha 100 eurot võistkonna kohta, mis tagastatakse kahe nädala jooksul pärast katsevõistluse lõppemist, kui ei esine alljärgnevaid rikkumisi:

7.2.1. võistkond on loobunud võistlemisest;

7.2.2. võistkond annab kas või ühe loobumisvõidu;

7.2.3. võistkond on katsevõistluse võitjana või punktis 6.3 toodud tingimustel teise koha omanikuna saanud õiguse tiitlivõistlusel osalemiseks, kuid loobub või ei kinnita tiitlivõistluse osalemist.

7.3. Juunioride katsevõistlusest osavõtutasu on 5 eurot mängija kohta.

7.4. Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema tasutud 18.05.2017 EPKL-i arvelduskontole nr EE05 2200 0011 2011 4684 või 21.05.2017 kohapeal.

 

8. VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE SÜSTEEM

8.1. Katsevõistlused koosnevad 2 ringist:

8.1.1. I ring – mängitakse 2 etappi (kahel eraldi päeval) turniirisüsteemis (alagrupp). Kahe etapi tulemused liidetakse ja enim kahe etapiga võite saanud kaks võistkonda pääsevad II ringi ehk finaali;

8.1.2. II ring – FINAAL. Finaalis mängitakse 3 võiduni (välja arvatud punktis 8.3 toodud juhul).

8.2. Kui katsevõistlusele registreerub üks võistkond, siis on sellel võistkonnal automaatselt õigus esindada Eestit tiitlivõistlusel.

8.3. Kui katsevõistlusele registreerub kaks võistkonda, siis jääb I ring ära ja mängitakse kohe II ring ehk finaal. Finaal mängitakse nelja võiduni.

8.4. Kui katsevõistlusele registreerub kolm või neli võistkonda, siis mängitakse I ringis kaks etappi ja etappidel mängitakse kaks korda „kõik kõigiga“. Finaali saavad kaks paremat võistkonda.

8.5. Kui katsevõistlusele registreerub viis või rohkem võistkonda, otsustatakse võistluste läbiviimise süsteem 2 päeva jooksul pärast registreerimise lõppu ja teatatakse sellest koheselt registreerunud võistkondadele.

8.6. Finaali ei toimu, kui pärast I ringi:

8.6.1. on paremuselt esimese ja teise võistkonna vahe 4 (neli) võitu või rohkem;

8.6.2. on nelja võistkonna puhul paremuselt esimese ja teise võistkonna vahe 3 (kolm) võitu ning omavaheliste mängude seis esimese kasuks 4-0.

8.7. Mängude järjekord etapiti:

8.7.1. I etapil paigutatakse võistkonnad tabelisse loosimise tulemusel;

8.7.2. II etapil asetatakse võistkonnad tabelisse nii, et I etapi järel liidriks olnud võistkond on tabelis kohal nr 1, teine kohal nr 2 jne. Viimases voorus kohtuvad omavahel esimese ja teise asetuse saanud võistkonnad, kolmandana ja neljandana asetatud võistkonnad jne.

8.8. Võrdsete võitude arvu korral selgitatakse paremusjärjestus järgnevalt:

8.8.1. omavahelistes mängudes saavutatud võidud;

8.8.2. omavaheliste mängude punktide vahe;

8.8.3. üldine punktide vahe;

8.8.4. omavaheliste mängude punktide suhe;

8.8.5. üldine punktide suhe.

 

MM-i ja EM-i katsevõistluste juhend on kinnitatud EPKL-i juhatuse otsusega 28. aprillil 2017.a