Reitinguarvestuse juhend alates 2021


EPKL-i REITINGU JUHEND (kehtib perioodil 1. jaanuar – 31. detsember) 

1. Reitinguarvestusse kuuluvad võistlused vastavalt EPKL-i poolt antud hooajaks kinnitatud kalendrile:

 1. Eesti meistrivõistlused (EMV) nii sise- kui välistingimustes üksikmängus, paarismängus, trios, segatrios, segapaarismängus ja tulistamisharjutuses, millest kokkuvõttes arvestatakse maha 1 halvim tulemus, kui EMV-sid on hooaja jooksul kuni 6; 2 halvimat tulemust, kui EMV-sid  on 7-9; 3 halvimat tulemust, kui EMV-sid on 10 või rohkem;
 2. Muud reitinguarvestusse minevad võistlused (Reitinguvõistlused), millest kokkuvõttes arvestatakse maha 3 halvimat tulemust, kui Reitinguvõistlusi on kuni 6; 4 halvimat tulemust, kui Reitinguvõistlusi on 7-9; 5 halvimat tulemust, kui Reitinguvõistlusi on 10 või rohkem;
 3. Eelnenud hooaja reitingutabeli paremusjärjestus, mida arvestatakse jooksvas reitingutabelis igal juhul ühe võistlusena (ei lähe eelneva alapunkti kohaselt mahaarvamisele) vastavalt Reitinguvõistluse punktitabelile.

2. Reitingupunkte arvestatakse ainult siis, kui võistlustel osaleb vähemalt 8 (kaheksa) võistlejat/võistkonda. Trios neljandana registreeritud võistlejale arvestatakse reitingupunkte ainult juhul, kui ta on võistluse käigus osalenud vähemalt ühes mängus.

3. Reitinguarvestust peetakse viies kategoorias:

 1. üldreiting (paremusjärjestus võistluste eelringides puulidesse või Šveitsi süsteemi tabelisse paigutamiseks);
 2. üldreitingu parim mees (koostatakse eraldi tabel paremaks jälgimiseks);
 3. üldreitingu parim naine (koostatakse eraldi tabel paremaks jälgimiseks);
 4. üldreitingu parim juunior (koostatakse eraldi tabel paremaks jälgimiseks);
 5. üldreitingu parim veteran 55+ (koostatakse eraldi tabel paremaks jälgimiseks).

4. Üldreitingusse lähevad nii meeste, naiste, veteranide 55+ kui ka juunioride tulemused. Arvestus toimub vastavalt üldreitingu tabelile.

5. Naiste, veteranide 55+ ja juunioride võistlusklassides peetakse vastava võistluse kohta (EMV või Reitinguvõistlus) eraldi punktiarvestust, kui vastavas võistlusklassis osaleb vähemalt 8 võistkonda (üksikmängus ja tulistamises vastavalt 8 mängijat) ja korraldaja on eraldi võistlusklassid eelnevalt võistluskutses ette näinud.

6. Kui naiste võistkondi osaleb võistlusel vähem kui 8, siis võistlevad nad koos meestega ja reitingupunkte saavad vastavalt EMV või Reitinguvõistluse punktitabelile. Kui juuniore osaleb võistlusel vähem kui 8, siis võistlevad naisjuuniorid koos naistega ja meesjuuniorid koos meestega. Kui naisi (koos naisjuunioridega) osaleb võistlusel vähem kui 8, siis võistlevad nad koos meestega ja reitingupunkte saavad vastavalt EMV või Reitinguvõistluse punktitabelile. Veteranid 55+ võistlevad igal juhul, sõltumata osalejate arvust, üldistel alustel koos kõigi võistlejate/võistkondadega, kui ei ole eraldi välja kuulutatud võistlust veteranid 55+ võistlusklassile. Eraldi väljakuulutatud võistluse toimumiseks peab registreeruma vähemalt 8 võistlusklassile vastavat võistkonda.

7. Kui mõnes võistlusklassis peetakse täiesti eraldi võistlust, kus kõigil soovijatel ei ole võimalik osaleda soost või vanusest tulenevate piirangute tõttu (nt veteranide 55+ EMV), siis antud võistluselt teenitud reitingupunktid lähevad ainult vastava võistlusklassi reitinguarvestusse.

8.Võrdsete punktide korral saab reitingutabelis kõrgema koha võistleja, kellel on rohkem kõrgema koha punkte.

9. Eraldi nii naiste kui meeste arvestuses autasustatakse reitingu kuut parimat mängijat järgnevalt:

 1. I koht: rahaline auhind (10% EPKL-ile laekunud Eesti meistrivõistluste osalustasudest) + meene + järgmise võistlushooaja litsents;
 2. II koht: rahaline auhind (6% EPKL-ile laekunud Eesti meistrivõistluste osalustasudest) + meene + järgmise võistlushooaja litsents;
 3. III koht: rahaline auhind (4% EPKL-ile laekunud Eesti meistrivõistluste osalustasudest) + meene + järgmise võistlushooaja litsents;
 4. IV – VI koht: järgmise võistlushooaja litsents.

10. Kolme parimat juuniori autasustatakse meenetega + järgmise võistlushooaja litsents (isegi juhul, kui mängija järgmisel hooajal ei võistle enam juunioride võistlusklassis);

11. Kolme parimat veterani 55+ autasustatakse meenetega + järgmise võistlushooaja litsents.


Reitingu punktiarvestus

Koht Eesti (sise)meistrivõistlused Reitinguvõistlus
I 173 115
II 158 105
III 146 97
4. 135 90
5. 126 84
6. 119 79
7. 111 74
8. 104 69
9. 96 64
10. 90 60
11. 84 56
12. 78 52
13. 74 49
14. 69 46
15. 65 43
16. 60 40
17. 56 37
18. 51 34
19. 47 31
20. 42 28
21. 38 25
22. 33 22
23. 29 19
24. 24 16
25. 21 14
26. 18 12
27. 16 10
28. 14 8
29. 12 6
30. 10 5
31. 8 4
32. 6 3
33.- 3 1

Käesolev juhend kehtib alates 1. jaanuarist 2021.