Klubide Sari 2020


KLUBIDE SARI 2020 JUHEND

I etapp: 11.-12. jaanuar 2020 

II etapp: 15.-16. veebruar 2020

III etapp: 21. november 2020 (MUUDETUD 11.11.2020)

1. Klubide Sari on võistlussari EPKL-i liikmeks olevate klubide liikmetest, kes on vastavaks hooajaks omandanud mängijalitsentsi, moodustatud võistkondade (edaspidi „Klubivõistkond“) vahel. Ühest klubist võib osaleda mitu Klubivõistkonda.

2. Samaaegselt toimub üksikmäng, paarismäng ja trio kahe Klubivõistkonna vahel (edaspidi „matš“). 

3. Klubivõistkonna liikmed peavad kuuluma samasse klubisse, mille võistkonna koosseisus nad on registreeritud. Erinevate etappide vahel võivad sama klubi Klubivõistkondade liikmed omavahel ja/või sama klubi uute liikmetega vahetuda, kuid etapi jooksul tohib klubiliige osaleda vaid ühe Klubivõistkonna koosseisus.

4. Klubivõistkonnas võib olla piiramatu arv mängijaid, kuid igaks matšiks saab üles anda kuni 7 mängijat, kellest vähemalt 1 mängija peab olema vastassoost. Vahetusmängija väljakule vahetamine on võimalik trios või paarismängus. Klubivõistkonnas peab kogu matši kestel väljakul olema vähemalt 1 vastassoost mängija ja selline olukord peab säilima ka pärast vahetusmängija väljakule vahetamist. 

5. Klubivõistkonna kapten kannab enne iga matši alustamist mängijate (sealhulgas vahetusmängija) nimed ülesandmislehele, pärast matši algust ei saa ülesandmislehel enam mängijaid asendada või lisada. Klubivõistkonna siseselt võib mängijate positsioon mängupäeva jooksul varieeruda. 

6. Matši jooksul on Klubivõistkonnal lubatud ainult ühes mängus vahetusmängija väljakule vahetamine, kas siis trios või paarismängus. Vahetus peab toimuma kahe snadivooru vahel ja vahetusest tuleb vastasvõistkonnale teatada enne järgmise vooru snadi väljaviskamist. Vahetuse toimumise kohta tuleb teha asjakohane märge ülesandmislehel. 

7. Pärast matši lõppemist kannab Klubivõistkonna kapten mängude tulemused ülesandmislehele ja edastab selle allkirjastatult võistluse korraldajale.

8. Iga matši võit annab 1 punkti (matš on võimalik võita mängude skooriga 3-0 või 2-1). Kui kahel või enamal võistkonnal on ühepalju matšivõite, siis selgitatakse paremusjärjestus järgnevalt:

8.1. omavaheliste matšide võidud;

8.2. omavaheliste mängude võidud;

8.3. üldised mänguvõidud;

8.4. omavaheliste mängude punktid;

8.5. üldised punktid.  

9. Etapi täpsema võistlussüsteemi (kas kõik-kõigiga või alagrupid+karikas vms) ja kestvuse (ühepäevane vs kahepäevane) ning võistluspäeva(de) algusaja(d) otsustab korraldaja pärast etapile registreerunud Klubivõistkondade arvu selgumist ja teatab sellest EPKL-i veebilehel kahe päeva jooksul registreerumise lõppemisest arvates. Mitme alagrupiga mängudes võib loosi tulemusel ühte alagruppi sattuda ka mitu sama klubi Klubivõistkonda.

10. Klubivõistkonna registreerimine koos võistkonna liikmete nimede äranäitamisega tuleb teha hiljemalt 6 päeva enne vastava etapi algust s.t. hiljemalt etapi toimumise nädalavahetusele eelneva pühapäeva õhtul kell 21:00 võistluskutses näidatud e-posti aadressile, kui võistluskutses ei ole määratud teist tähtaega (MUUDETUD 11.11.2020). 

11. Osavõtumaks on 50 eurot ühe Klubivõistkonna eest etapi kohta. Kui Klubivõistkonna eest on tasutud osavõtumaks juba kahe etapi eest, siis III etapil osalemise eest ei pea see Klubivõistkond osavõtumaksu tasuma.

12. Kogu sarja Klubivõistkondade paremusjärjestus selgitatakse vastavalt kõigi etappide kohapunktide liitmisele. Kohapunktide aluseks võetakse reitingu juhendis toodud reitinguvõistluste punktitabel. Võrdsete punktide korral saab kõrgema koha Klubivõistkond, millel on rohkem kõrgemaid punkte. Kui eelnevad näitajad on võrdsed, siis selgitatakse paremusjärjestus punktis 8 toodud kriteeriumite kohaselt, võttes aluseks kogu sarja jooksul peetud mängud. NB! Reitinguvõistluste punktitabelit kasutatakse vaid Klubivõistkondade kohapunktide määramiseks, Klubide Sarja võistluste tulemused ei lähe reitinguarvestusse!

13. Rahalised auhinnad kogu sarja arvestuses esikolmiku Klubivõistkondadele, auhinnad antakse üle vastavatele klubidele.

14. Kogu sarja arvestuses esimese kahe parima Klubivõistkonna välja pannud klubidele tehakse ettepanek osalemiseks võistlusel Baltic Sea Cup for Clubs, Eestist saab osaleda kaks klubi. Kui üldjärjestuse kaks parimat Klubivõistkonda on samast klubist või osalemise õiguse saanud klubi loobub nimetatud võistlusel osalemisest, siis tehakse ettepanek paremuselt järgmise Klubivõistkonna välja pannud klubile jne (PUNKT EI KOHALDU, KUNA VÕISTLUS JÄI ÄRA).