Klubide Sari 2018-2019 juhend


Klubide sari 2018-2019 talv

I etapp: 24.-25.november 2018

II etapp: 26-27.jaanuar 2019

III etapp: 30.-31. märts 2019

1. Klubide Sari on võistlussari EPKL-i liikmeks olevate klubide liikmetest moodustatud võistkondade (edaspidi „Klubivõistkond“) vahel. Ühest klubist võib osaleda mitu Klubivõistkonda.

2. Samaaegselt toimub üksikmäng, paarismäng ja trio kahe Klubivõistkonna vahel (edaspidi „matš“).

3. Klubivõistkonna liikmed peavad kuuluma samasse klubisse, mille võistkonna koosseisus nad on registreeritud. Erinevate etappide vahel võivad sama klubi Klubivõistkondade liikmed omavahel ja/või sama klubi uute liikmetega vahetuda, kuid etapi jooksul tohib klubiliige osaleda vaid ühe Klubivõistkonna koosseisus.

4. Klubivõistkonnas võib olla piiramatu arv mängijaid, kuid igaks matšiks saab üles anda kuni 7 mängijat (vahetusmängija väljakule vahetamine on võimalik trios või paarismängus).

5. Klubivõistkonna kapten kannab enne iga matši alustamist mängijate (sealhulgas vahetusmängija) nimed ülesandmislehele, pärast matši algust ei saa ülesandmislehel enam mängijaid asendada või lisada. Klubivõistkonna siseselt võib mängijate positsioon mängupäeva jooksul varieeruda.

6. Matši jooksul on Klubivõistkonnal lubatud ainult ühes mängus vahetusmängija väljakule vahetamine, kas siis trios või paarismängus. Vahetus peab toimuma kahe snadivooru vahel ja vahetusest tuleb vastasvõistkonnale teatada enne järgmise vooru snadi väljaviskamist. Vahetuse toimumise kohta tuleb teha asjakohane märge ülesandmislehel.

7. Pärast matši lõppemist kannab Klubivõistkonna kapten mängude tulemused ülesandmislehele ja edastab selle allkirjastatult võistluse korraldajale.

8. Iga matši võit annab 1 punkti (matš on võimalik võita mängude skooriga 3-0 või 2-1). Kui kahel või enamal võistkonnal on ühepalju matšivõite, siis selgitatakse paremusjärjestus järgnevalt:

  • Omavaheliste matšide võidud;
  • Omavaheliste mängude võidud;
  • Üldised mänguvõidud;
  • Omavaheliste mängude punktid;
  • Üldised punktid. 

9. Etapi täpsema võistlussüsteemi (kas kõik-kõigiga või alagrupid+karikas vms) ja kestvuse (ühepäevane vs kahepäevane) ning võistluspäeva(de) algusaja(d) otsustab korraldaja pärast etapile registreerunud Klubivõistkondade arvu selgumist ja teatab sellest EPKL-i veebilehel kahe päeva jooksul registreerumise lõppemisest arvates. Mitme alagrupiga mängudes võib loosi tulemusel ühte alagruppi sattuda ka mitu sama klubi Klubivõistkonda.

10. Iga etapp läheb mängijate reitingu arvestusse eraldi reitinguvõistlusena ja annab mängijale Klubivõistkonna poolt etapil saavutatud koha reitingupunktid (tingimusel, et mängija on etapi jooksul vähemalt üheks matšiks mängijana üles antud).

11. Klubivõistkonna registreerimine koos võistkonna liikmete nimede äranäitamisega tuleb teha hiljemalt 6 päeva enne vastava etapi algust s.t. hiljemalt etapi toimumise nädalavahetusele eelneva pühapäeva õhtul kell 21:00 aadressile juhatus@petanque.ee.

12. Osavõtumaks on 50 eurot ühe Klubivõistkonna eest etapi kohta. Kui Klubivõistkonna eest on tasutud osavõtumaks juba kahe etapi eest, siis III etapil osalemise eest ei pea see Klubivõistkond osavõtumaksu tasuma.

13. Kogu sarja Klubivõistkondade paremusjärjestus selgitatakse vastavalt kõigi etappide kohapunktide liitmisele. Kohapunktide aluseks võetakse sisehooaja reitingu juhendis toodud reitinguvõistluste punktitabel. Võrdsete punktide korral saab kõrgema koha Klubivõistkond, millel on rohkem kõrgemaid punkte.

14. Rahalised auhinnad kogu sarja arvestuses esikolmiku Klubivõistkondadele, auhinnad antakse üle vastavatele klubidele.