Klubide Karikas 2020


2020. AASTA KLUBIDE KARIKAVÕISTLUSE JUHEND

1. EESMÄRK

1.1. Selgitada välja võistkondlikult Eesti parim petangiklubi.

2. OSALEJAD

2.1. Osaleda võib iga EPKL-i liikmeks olev klubi (edaspidi „Klubi“), millel on tasutud aastamaks. Igast Klubist võib osaleda piiramatu arv võistkondi, kuid iga mängija võib registreerida ja ta võib mängida ainult ühes võistkonnas.

2.2. Kõikidel mängijatel peab olema kehtiv EPKL-i poolt väljastatud rahvusvaheline litsents ja mängija tohib võistlusel esindada vaid seda Klubi, mis talle litsentsi taotles.

2.3. Klubi võistkonnas võib olla piiramatu arv mängijaid, kuid igaks matšiks (ühe vastase vastu peetavad mängud) saab üles anda võistkonna, mis peab koosnema 6 (min) kuni 8 (max) mängijast järgmiselt:

2.3.1. 6 mängijaga võistkonnas peab vähemalt 1 mängija olema vastassoost;

2.3.2. 7 või 8 mängijaga võistkonnas peab vähemalt 2 mängijat olema vastassoost.

3. REGISTREERIMINE

3.1. Klubi osalemise kinnituse koos väljapandavate võistkondade arvu äranäitamisega peab saatma hiljemalt kolmapäevaks, 15.07.2020 kell 21:00 e-posti aadressile voistlus@petanque.ee.

3.2. Klubi võistkondade nimelise koosseisu peab saatma hiljemalt pühapäevaks, 19.07.2020 kell 21:00 e-posti aadressile voistlus@petanque.ee.

4. OSAVÕTUTASU

4.1. 60 eurot võistkonna kohta tasuda EPKL-i arvelduskontole nr EE052200001120114684 hiljemalt 22.07.2020 või kohapeal enne esimese võistluspäeva algust.

5. VÕISTLEJATE RIIETUS

5.1. Võistkondadel peab olema ühtne võistlussärk. Riietus peab vastama rahvusvaheliste võistlusmääruste nõuetele.

5.2. Mängijad, kellel puudub ühtne võistlussärk, eemaldatakse pärast kohtuniku poolt tehtud hoiatust võistlustelt.

6. VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE SÜSTEEM JA KORD

6.1. Kohtunik vastutab mängureeglitest kinnipidamise eest, mis on FIPJP poolt kehtestatud "Petangispordi ametlikud reeglid" ja kõikide EuroCupi eeskirjades sätestatud variatsioonidest. Ürituse kohtunik peab kontrollima mängijate litsentside kehtivust (EPKL kodulehel) ja eeskirjade järgimist.

6.2. Keelatud on suitsetamine (sh elektroonilised suitsetamisvahendid), alkoholi tarbimine ja mobiiltelefonide kasutamine mänguväljakul.

6.3. Kui CEP täitevkomitee ei ole eelnevalt kokku leppinud muudatustes, siis toimub Klubide Karika võistluste kohtumine järgmisel viisil:

6.4. Üksikmäng - kuus üksikmängu, kus üks mäng peab olema määratud naissoost mängijatega.

6.5. Triod - segatrio versus segatrio ja samal ajal trio versus trio.

6.6. Paarismängud - segapaar segapaari vastu ja samal ajal kaks paarismängu kahe paarismängu vastu.

6.7. Kõik mängijad peavad ülesandmise kaardil olema registreeritud oma nimega. Pärast mängude alustamist ei saa ülesandmiskaardile lisamängijaid lisada.

6.8. Meeskonna kapten sisestab mängijate andmed kaardile, nii et määratud naised mängivad alati üksteise vastu. Võistkonna huvide kaitsmiseks toimub võistkondade koosseisude moodustamine enne iga vooru.

6.9. Võistkond, millel on ülesandmise kaardil matšiks registreeritud 7 või 8 mängijat, võib vahetada paarismängudes ja triodes mängu kestel ühe mängija vahetusmängijaga. Segapaari ja segatrio puhul ei tohi vahetamine mõjutada segavõistkonna koosseisu. Vahetust saab teha kahe snadivooru vahel ning sellest tuleb teavitada vastasmeeskonna kaptenit ja kohtunikku ning vahetus tuleb märkida ülesandmise kaardile. Ühe mänguvooru ajal saab teha ainult ühe vahetuse. Mängija, kes on oma mängu lõpetanud või on välja vahetatud, ei saa selles voorus mängida üheski teises võistkonnas.

6.10. Kõik mängud mängitakse 13 punktini. 2 matšipunkti saab iga võidetud üksikmängu eest, kokku on võimalik saada 12 punkti. 3 matšipunkti saab iga võidetud paarismängu eest, kokku on võimalik saada 9 punkti. 5 matšipunkti saab iga võidetud trio eest, kokku 10 punkti. Kahe võistkonna vahelise matši on võitnud võistkond, kellel on 3 vooru lõppedes kõige rohkem matšpunkte (maksimaalselt 31 punkti).

6.11. Kui alagrupimängudes on kahe või enama võistkonna vahel tekkinud „surnud ring“, siis otsustatakse tulemus järgnevalt:

6.11.1. Omavahelistes mängude matšivõitude arv;

6.11.2. Omavaheliste mängude matšpunktide vahe;

6.11.3. Üldine matšpunktide vahe.

6.12. Võistlussüsteemi otsustab EPKL-i juhatus 3 päeva jooksul pärast osalevate võistkondade arvu selgumist.

7. AUHINNAD

7.1. Võistluse võitja saab rändkarika.

7.2. Selguse huvides: kuivõrd 2020. a on tühistatud nii EuroCup-i kui Baltic Cup for Clubs võistluste toimumine, siis 2020. aasta Klubide Karikavõistluse võitmisega ei kaasne õigust esindada Eestit EuroCup-i või Baltic Cup for Clubs võistlustel aastal 2021.