ESVL meistrivõistlused


Toimumiskoht:Valga, Tivoli väljak
Toimumispäev:Laupäev, 28.05.2016
Algus:11:00
Mänguviis:Singel
Reiting:Ei
Litsents:Ei
Korraldaja:Valga PK
Peakohtunik:Tiit Kattai (tel 520 2962)
Võistlussüsteem:Võistlus viiakse läbi petangi rahvusvaheliste reeglite järgi. Võistlussüsteemi otsustab peakohtunik pärast osavõtjate registreerimise lõppu. See võib olla vanusegrupiti erinev sõltuvalt osavõtjate arvust grupis. Igas vanusegrupis (M ja N) eraldi selgitatakse Eesti seeniorspordi meister omas vanusegrupis ja grupi paremusjärjestus. Võistkondliku paremuse määrab võistkonna sportlaste poolt saavutatud 8 parema tulemuse punktide summa: I koht 10 punkti, II koht 9 punkti, III 8 punkti jne. Võrdse punktisumma korral määrab paremuse suurem I kohtade arv, selle võrdsuse korral II kohtade arv jne.
Osavõtutasu:7€, võistluspäeval registreerunule 10€
Auhinnad:Iga vanusegrupi kolme paremat autasustatakse vastava medali ja diplomiga. Võitjat võistkonda karika ja diplomiga, II ja III kohta diplomiga.
Lisainfo:Võistlusele kutsutakse petangihuvilised seeniorsportlased.
Programm: N 35 - 44, 45 - 59, 60 - 69, 70+
M 35 - 49, 50 - 59, 60 - 69, 70+
Vanusegrupi määrab sünniaasta.
Tervisliku seisundi eest vastutab sportlane ise.
Registreerumine:Registreerimine hiljemalt 25. maiks kell 21.00 Valga petangiklubi kodulehel www.valgapetank.ee avaldatud vormi kaudu.
NB! Võistluspäeva hommikul on võimalik osavõtuks registreeruda ainult juhul, kui see on valitud süsteemis tehniliselt võimalik.
Tabelid:Võistlusjuhend
Ajakava:Ajakava avaldatakse Valga petangiklubi kodulehel (www.valgapetank.ee) hiljemalt 26. mail kell 18. Mängude tabelid pannakse infotahvlile võistluspäeval kell 10.