Eesti spordiveteranide 49.suvemängud


Toimumiskoht:Haapsalu Promenaad
Toimumispäev:Laupäev, 06.08.2016
Algus:12.00
Mänguviis:Segatrio
Reiting:Ei
Litsents:Ei
Korraldaja:ESVL
Peakohtunik:Maive Sein
Võistlussüsteem:Sveitsi süsteem
Osavõtutasu:Spordimängudest osavõtjate transpordi, toitlustamise ja majutuse kulud katab sportlasi lähetav organisatsioon.
Auhinnad:Spordialadel esikohale tulnud võistkondi autasustatakse ESL rändauhinnaga ja diplomiga, II ja III kohale tulnud võistkondi diplomiga.
Võrkpalli, mälumängu, petangi ja korvpalli võistkondade liikmeid ning ujumise ja kergejõustiku alade vanuserühmade I, II ja III kohale tulnud võistlejaid autasustatakse medaliga. Üldkokkuvõttes kahte paremat SVK/SVS/SVÜ/SL võistkonda I ja II grupis autasustatakse korraldustoimkonna ja Haapsalu linna poolt välja pandud eriauhindadega. Arvesse lähevad kergejõustiku ja nelja parema ala võistkondlikud kohapunktid kavas olevatelt spordialadelt. Kohapunktide arvestus: I koht – 30 punkti, II koht – 27 punkti, III koht – 25 punkti, IV koht –24 punkti, jne. Arvesse läheb igal alal ühe esinduse ühe võistkonna tulemus, teised sama esinduse võistkonnad hoiavad kohti ja punkte kinni. Punktide võrdsuse korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.
I gupp II grupp
Tallinn SVK Järvamaa SL
Tartu SVK Läänemaa SL
L-Virumaa SVK Jõgeva SVK
I-Virumaa SVÜ Valgamaa SVS
Pärnumaa SVK Rapla SVK
Narva SVK Saaremaa SL
Viljandi SVK
Võru SVK
Lisainfo:Spordimängudel võivad osaleda kõik veteransportlased, kes on sündinud 1981 aastal või varem. Võisteldakse Sveitsi süsteemis maximum 5 vooru, mis selgitab välja lõpliku paremusjärjestuse. Võistkonnad loositakse esimesse vooru nii, et eelmiste suvemängude neli esimest ei võistleks esimeses voorus vastakutti ( loositakse 1., 3., 5., 7. ) seda tingimusel, et võistkonnas on vähemalt kaks eelmise tulemuse väljamänginud võistlejat. Teises ja edaspidistes voorudes saab Šveitsi süsteemi puhul kõrgeima asetuse suurima punktidega võistkond, teise asetuse suuruselt teine punktide summa jne, võrdsete punktide korral loositakse omavaheline asetus.Šveitsi süsteemis mängitakse neli vooru kui võistkondi on paarisarv, paaritu arvu võistkondade puhul kohtuvad viiendas voorus seni vabad olnud võistkonnad ja ülejäänud võistkonnad on vabad. Vaba voor on paremusjärjestuse keskel asuval võistkonnal. Üks võistkond ei saa vabas voorus olla kaks korda.Šveitsi süsteemi mängud toimuvad ajalimiidiga, 50 minutit + 1 snadivooru. Viigilise seisu korral mängitakse lisaks üks snadivoor. Kohtunik annab mänguaja lõpu kohta mängijatele märku. Ajamängudes kõrvalväljak ei mängi.
Võistlussüsteemi võib kohapeal muuta peakohtunik, kui ilmnevad muudatust põhjustavad asjaolud. Loosimine viiakse läbi saabumisel võistluspaigas.
Registreerumine:Eelregistreerimine 20.juuli, Nimeline registreerimine 1.august 2016
Ajakava:8.30-10.00
registreerimine
10.15
kohtunike koosolek
11.00
avamine
11.30
pendelteade
PETANK
12.00 -
13.00
1. voor
13.00 -
13.30
Lõuna( petankeritele tuuakse võimalusel lõunasöök võistluspaika Promenaadile)
13.30 -
14.30
2.voor
14.45 -
15.45
3.voor
16.00 -
17.00
4.voor
17.15 -
18.15
5.voor
18.30 -
18.45
autasustamine
18.00 -
19.45
õhtusöök
19.45
mälumäng
20.45
puhkeõhtu+vastuvõtt

Lõunasöögiks on boržisupp,saiake,marjakisell,vesi, leib ,sepik.