Terminid


Abiks algajale petankerile "petangikeelest" aru saamiseks. Terminite seas ka neid sõnu, mis ei ole iseloomulikud vaid petangile.

Alagrupid - turniirisüsteem. Tavaliselt kasutatakse turniiri esimeses järgus.
Asetamine - kuuli paigutamine (tavaliselt) snadile võimalikult lähedale. Samas kasutatakse asetamist ka siis, kui vaja asetada nn pikka kuuli.
Asetaja (pr. k. pointeur) - mängija, kelle tugevam külg on asetamine.
Duppel - vt paarismäng.
Ette maha löömine - löök, kus lööja kuul tabab vastase kuuli nii, et kuul puudutab enne löödavat kuuli (tavaliselt 50 cm kaugusel) maad. "Löö ette maha" (ka "Löö mööda maad" ja "Löö maast").
Harjutuskuul - kuul, millel puudub loetav sissegraveeritud kood (valmistaja kaubamärk) ja kaal.
Keskmängija - mängija, kes võib edukalt nii asetada kui ka tulistada. Sõna tuleneb sellest, et see mängija sekkub trios tavaliselt mängu teisena.
Lohistav löök - vt ette maha löömine.
Löök rauda - löök, kus lööja kuul tabab otse vastase kuuli. "Löö rauda."
Löömine - oma kuuliga vastase kuuli ära löömine.
Lööja (pr. k. tireur) - Vt tulistaja.
Karikas - turniirisüsteem. Tavaliselt kasutatakse turniiri otsustavas järgus.
Karroo - löök, kus lööja kuul asetub täpselt löödava kuuli asemele.
Keskmängija (pr. k. milieu) - mängija, kes oskab ühtviisi hästi asetada kui ka lüüa.
Kuul - metallist petangi mänguvahendid. Kuulide läbimõõt on 70,5-80 mm ja kaal 650-800 g
Kõik-kõigiga - alagrupimängude läbiviimise süsteem.
Paarismäng - mänguviis kaheliikmelistele võistkondadele.
Petanker - petangimängija.
Pikk kuul - kuul, mis katab väljakut snadi tagant. "Aseta kuul pikaks."
Poule [puul] - alagrupimängude läbiviimise süsteem.
Snadi - puust märkekuul, läbimõõduga 25-35 mm.
Singel - vt üksikmäng.
Segapaarismäng - mänguviis kaheliikmelistele võistkondadele, kus üks paarilistest on mees ja teine naine.
Segaduppel - vt segapaarismäng.
Tulistaja - mängija, kes suudab paremini lüüa kui asetada.
Trippel - vt trio.
Trio - mänguviis kolmeliikmelistele võistkondadele.
Universaal - vt keskmängija.
Karikas - turniirisüsteem.
Vise - voor koosneb visetest.
Voor - petangimäng koosneb voorudes. Ühes voorus on võimalik saada üksikmängus 1-3, paarismängus ja trios 1-6 punkti.
Võistluskuul - kuul, mis vastab rahvusvaheliste reeglite artiklile 2a.
Üksikmäng - mänguviis, kus mängitakse 1:1 vastu.

Kõik täiendused/kaebused/ettepanekud on teretulnud e-posti aadressile info@petanque.ee.