Keelenõu


Petank ja pétanque

"Eesti õigekeelsussõnaraamat" on andnud petangimängu nimetuseks sõna "petank".
Kasutatakse ka prantsuskeelset sõna "pétanque", kuid et tegu on võõrkeelse sõnaga, peab see olema kursiivkirjas.
Keeletarkade sõnul tasuks kindlasti eelistada siiski omakeelset "petanki". Kuna eriti sõna "pétanque" kasutamisel kiputakse eksima (muide, ka EPKLi vapil on vale sõnakuju), siis sellel lehel on abiks käändevormid.

 

 

Kääne Küsimus    
Nimetav  Mis?  Petank Pétanque*
Omastav  Mille?  Petangi Pétanque'i
Osastav  Mida?  Petanki Pétanque'i
Sisseütlev  Millesse? Kuhu?  Petanki e petangisse Pétanque'isse
Seesütlev  Milles? Kus?  Petangis Pétanque'is
Seestütlev  Millest? Kust?  Petangist Pétanque'ist
Alaleütlev  Millele? Kuhu?  Petangile Pétanque'ile
Alalütlev  Millel? Kus?  Petangil Pétanque'il
Alaltütlev  Millelt? Kust?  Petangilt Pétanque'ilt
Saav  Milleks?  Petangiks Pétanque'iks
Rajav  Milleni?  Petangini Pétanque'ini
Olev  Millena?  Petangina Pétanque'ina
Ilmaütlev  Milleta?  Petangita Pétanque'ita
Kaasaütlev  Millega?  Petangiga Pétanque'iga

 

 


* Kui tehniliselt pole võimalik kirjutada "pétanque" võib kasutada ka "petanque". Igal juhul peab sõna olema kursiivis, kuna tegu on prantsuskeelse sõnaga.

Veel pisut keelenõu

ALAGA TEGELEJA - Petanker ehk petangimängija
MÄNGUVAHENDID:
Petangikuul (mitte petankikuul) või lihtsalt kuul
Snadi ehk märkekuul