Sisevõistluste juhend 2016-2017


EPKL SISEHOOAJA VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE JUHEND 01.november 2016 - 30.aprill 2017.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Antud võistluste läbiviimise juhend laieneb kõigile EPKL-i egiidi all toimuvatele võistlustele.
1.2. Käesoleva juhendi järgi võistluste läbiviijaks on EPKL, mõni EPKL-i klubi või mitu klubi koos.
1.3. Võistlused toimuvad rahvusvaheliste reeglite järgi.

2. VÕISTLUSTE KALENDER

2.1. EPKL sisehooaja kalender kinnitatakse 20. oktoobriks 2016 EPKL-i juhatuse poolt.
2.2. Kinnitatud ja lõplik võistluste kalender saadetakse vahetult kõigile klubidele ning pannakse üles EPKL-i kodulehele.
2.3. Võistluste kalendri muudatustest peab korraldaja omal kulul teatama EPKL-le ja kõigile klubidele vähemalt üks kuu enne võistluste toimumise aega. Vastasel korral kaotab klubi õiguse võistluste korraldamiseks järgmisel aastal.

3. KEELATUD AINED

3.1 Võistlejatel on keelatud kõigi spordis lubamatute ainete kasutamine ( nimekiri EOK koduleheküljel alajaotuses spordimeditsiin ja antidoping) Võistluspaigas on keelatud viibimine ilmses joobeseisundis, suitsetamine mängu ajal.
3.2. Võistluste peakohtunik kõrvaldab, EPKLi juhatuse liikme või võistluste zhüriiliikme taotlusel, võistlustelt võistleja, kes on alkoholijoobes või tarvitab muid spordis keelatud aineid. Karistused on toodud punktis 5.

4. VÕISTLUSTE KORRALDAMINE

4.1. ÜLDINE

4.1.1. Võistluspaigas peab olema sekretariaadi töökoht, kust võib saada teavet ja ka esmaabi (näiteks vähemalt autoapteek). Soovitav on ka riiete vahetamise ja pesemise koht võistluspaiga läheduses.
4.1.2. Korraldajatel tuleb informeerida WC asukohast.

4.2. ÜLESANDMINE

4.2.1. Ülesandmine toimub vastavalt võistluskutses märgitule.

4.3 OSAVÕTUMAKSUD

4.3.1. Osavõtumaks on mitte rohkem kui 8€ petankeri kohta, juuniorid 2€.

4.4 ŽÜRII

4.4.1. Žürii on 3 liikmeline ja moodustab võistluste korraldaja. Sinna kuuluvad peakohtunik ja kaks mängijate esindajat. Žürii otsused on lõplikud. Häälte võrdsuse korral otsustab peakohtuniku hääl.

4.5. VÄLJAKUD

4.5.1. Väljakud peavad olema võimalikult ühesugused kõigile võistlejatele.
4.5.2. Väljakutel peab olema küllaldane valgustus.

4.6. EPKL´i SPONSORITE REKLAAMID

4.6.1. Kõikidel EPKL´i kalendris olevatel Eestis toimuvatel reitingu – ja litsentsivõistlustel peab peaväljaku juures olema paigaldatud EPKL sponsorite logod. Logode eest vastutab EPKLi juhatus.

4.7. MÄNGIJAD JA ASETUSED

4.7.1. Puulidesse asetamisel arvestatakse jooksva aasta reitingupunkte. Puulidesse loositakse tugevusgruppide alusel vastavalt puulide arvule. Karikasüsteemi loositakse peale puulide lõppu koha peal. Loosimise teostab võistluste žürii. Kehtib võistlustele eelneva kolmapäeva seisuga reitingutabel. Sisehooaja esimesel võistlusel arvestatakse 2016. aasta suvehooaja reitingutabelit. 

4.8. VÄLISMAISED PETANKERID

4.8.1. Sisehooaja võistlustel ei ole piiranguid.

4.9. VÕISTLEJATE RIIETUS

4.9.1. Riietus peab vastama rahvusvaheliste võistlusmääruste nõuetele.
4.9.2. Mängijad peavad olema riietatud kultuurselt.

4.10. VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE SÜSTEEMID

4.10.1 Petanque on võistlus kahe võistkonna/mängija vahelisest paremusest.
4.10.2. Võistluste läbiviimise süsteemid peavad tagama võitjate võimalikult õiglasema väljaselgitamise.
4.10.3. Mängupäevale ei ole soovitatav planeerida voore rohkem kui kaheksa (8) trios ja üheksa (9) paarismängus. Suurema hulga mängude puhul soovitatakse puulimänge alustada seisult 2:2 või mängitakse  ajamänguna. Seda otsustab peale registreerimise lõppu võistluste žürii.
4.10.4. Võistlused viiakse läbi mängudega puuli- ja karikasüsteemis.
4.10.5. Mängudega puulides üritatakse need moodustada nii, et edasi pääseks otse karikasüsteemi võistkondade arvuga 4-8-16-32 jne.. Tähtis on, et igast puulist pääseks edasi sama arv võistkondi.
4.10.6. Jätkates karikasüsteemis võib puulide võitjad ja teised kohad loosida kohe segamini, kuid siiski nii, et sama puuli esimesed ja teised ei satuks esimeses ringis vastamisi. Kui võistlustel on 4 või 8 puuli, siis karikasüsteemi paigutamisel ei tohi sama puuli võistkonnad omavahel kohtuda enne finaali.
4.10.7. Võistlustel, kus osaleb vähemalt 33 või rohkem võistkonda jätkatakse 1/16
karikafinaalidega.
4.10.8. Karikasüsteemis loositakse paarid zürii poolt ühekordselt enne karikaringi algust ja edasised karikaringid toimuvad tabeli järgi. 
4.10.9. Reitinguvõistlustel mängitakse ALATI puulisüsteemis + karikaringid. Puuliringide arv sõltub võistkondade arvust.
4.10.10. Kui mängitakse üks puuli ring, siis on võistlussüsteem alljärgnev:
Võistkondade arv 6-8 : 2 puuli, poolfinaal , finaal.
Võistkondade arv 9-11 : 3 puuli ,veerandfinaal( kus kahel võistkonnal vastane puudub), poolfinaal ,finaal.
Võistkondade arv 12-16 : 4 puuli, veerandfinaal, poolfinaal, finaal
Võistkondade arv 17 : 5 puuli, 1/8 finaal (kus kuuel võistkonnal vastane puudub),veerandfinaal, poolfinaal, finaal.
Võistkondade arv 18-20 : 6 puuli, 1/8 finaal (kus neljal võistkonnal vastane puudub), veerandfinaal, poolfinaal, finaal.

 Võistkondade arv 21-23 : 7 puuli, 1/8 finaal ( kus kahel võistkonnal vastane puudub), veerandfinaal, poolfinaal, finaal.
Võistkondade arv 24-32 : 8 puuli , 1/8 finaal, veerandfinaal, poolfinaal, finaal.
Võistkondade arv 33-36 : 9 puuli, 1/16 finaal (kus 28 võistkonnal vastane puudub), 1/8 finaal, veerandfinaal, poolfinaal, finaal.

4.10.11. Puulist välja langemisel korraldatakse soovijatele uus võistlus, vabade väljakute olemasolul.

5. KARISTUSED EBAKORREKTSE KÄITUMISE KORRAL 

Mängija, kes eksib sportliku käitumise reeglite vastu, või veelgi hullemi, näidates üles mitteaustust (nt. alkoholijoobes olek, jne) või vägivaldsust korraldajate, kohtunike, teiste mängijate või pealtvaatajate suhtes, saab karistatud sõltuvalt vea suurusest ühe või mitme karistusega, mis on toodud alljärgnevalt:

1. Võistlustelt eemaldamine – määrab võistluste žürii, kelle otsus on lõplik.
2. Litsentsi tühistamine või väljastamisest keeldumine – teeb ettepaneku võistluste žürii, otsustab EPKL-i juhatus.
3. Auhindade konfiskeerimine, tagasivõtmine või hüvitamine – määrab korralduskomitee. Karistus, mis on rakendatud ühe mängija suhtes võib laieneda ka tema võistkonnaliikmetele