EM-i ja MM-i katsevõistluste juhend 2018


1. EESMÄRK

1.1. Selgitada välja võistkonnad, kes saavad õiguse esindada Eestit 2018. aastal naiste Euroopa meistrivõistlustel (EM-il), juunioride Euroopa meistrivõistlustel (EM-il), meeste maailmameistrivõistlustel (MM-il), naiste ja meeste U23 (espoirs) Euroopa meistrivõistlustel (EM-il) ja meeste ning naiste üksikmängu Euroopa meistrivõistlustel (EM-il).

1.2. Kõik punktis 1.1 nimetatud tiitlivõistlused toimuvad trio mänguviisis v.a. üksikmäng.

2. OSALEJAD

2.1. Katsevõistlused trio mänguviisis toimuvad 3-4-liikmelistele võistkondadele, kusjuures mängija tohib ühele tiitlivõistlusele kandideerides katsevõistluste raames osaleda vaid ühe võistkonna eest.

2.2. Juunioride katsevõistlustel tohivad osaleda ka segavõistkonnad, ülejäänud katsevõistlused toimuvad eraldi meeste ja naiste arvestuses.

2.3. Kui katsevõistluse tulemuse põhjal osutub valituks kolmeliikmeline võistkond, siis tiitlivõistlusel peavad osalema kõik 3 katsevõistlusel osalenud mängijat ja võistkonda võib lisada neljanda mängija. Kui katsevõistluse tulemuse põhjal osutub valituks neljaliikmeline võistkond, siis võib tiitlivõistlusel osalevas võistkonnas ühe liikme välja vahetada.

2.4. Katsevõistlusele registreerumisega annab mängija nõusoleku hüvitada EPKL-ile kõik tema rahvusvahelisele tiitlivõistlusele lähetamiseks EPKL-i poolt tehtud kulutused ja muud juhtumiga seotult EPKL-i vastu esitatud nõuded, kui:

2.4.1. mängijale määratakse EPKL-i või rahvusvahelise alaliidu või tiitlivõistluse korraldaja poolt karistus alkoholi ja/või dopinguainete kasutamise eest;

2.4.2. mängija on Eesti esindusvõistkonna liikmena käitunud ebaväärikalt;

2.4.3. pärast esindusvõistkonna selgumist mängija mõjuva põhjuseta loobub esindusvõistkonnas osalemisest.

3. REEGLID

3.1. Võistlused viiakse läbi rahvusvaheliste petangireeglite ja kehtiva EPKL-i  üldjuhendi järgi.

3.2. Katsevõistlusel on lubatud osaleda:

3.2.1. Eesti kodakondsust omaval mängijal, kui talle on EPKL-i või mõne muu FIPJP liikmeks oleva riigi alaliidu poolt väljastatud kehtiv rahvusvaheline mängijalitsents, mis vastava tiitlivõistluse toimumise hetkeks on olnud kehtiv vähemalt kuus (6) kuud;

3.2.2. erandina välisriigi kodakondsust omaval mängijal kandideerimiseks maailmameistrivõistlustele trio mänguviisis, kui talle on EPKL-i poolt väljastatud kehtiv mängijalitsents, mis maailmameistrivõistluste toimumise hetkeks on olnud kehtiv vähemalt kolm (3) aastat, kusjuures võistkonnas võib osaleda ainult üks eelnimetatud tingimustele vastav välismaine mängija.

3.3. Võistkondadel peab olema ühtne võistlusvorm (särgid).

3.4. Võistlustele määrab kohtuniku EPKL-i juhatus.

4. TIITLIVÕISTLUSTE TOIMUMISAEG JA -KOHT

4.1. Meeste MM:  13.-16. september 2018, Desbiens, Kanada;

4.2. Naiste EM: 27.-30. september 2018, Palavas les Flots, Prantsusmaa;

4.3. Üksikmängu EM: 5.-7. oktoober 2018, Savigliano, Itaalia;

4.4. Juunioride ja U-23 EM: 11.-14. oktoober 2018, El Ejido, Almería, Hispaania.

5. KATSEVÕISTLUSTE TOIMUMISAEG JA –KOHT

5.1. Katsevõistlused toimuvad:

5.1.1.  Trio I ringi I etapp 12.05.2018 – Saku;

5.1.2. Üksikmäng 13.05.2018 –  Saku või Tallinn;

5.1.3.  Trio I ringi II etapp 16.06.2018 – Tallinn;

5.1.4.  Trio II ring ehk finaal 17.06.2018 – Tallinn.

5.2. Registreerunud võistkondade vähesuse korral jätab EPKL endale õiguse otsustada katsevõistluse toimumise aja, koha ja võistlussüsteemi üle, konsulteerides eelnevalt registreerunud võistkondadega.

6. REGISTREERIMINE

6.1. Katsevõistlustele saab registreeruda e-posti aadressil juhatus@petanque.ee kuni 08.05.2018.a kell 21:00. Lisaregistreerimist ei saa hiljem teha.

6.2. Registreerimisel tuleb esitada võistkonna liikmete nimed ja võistkonna esindaja kontaktandmed.

6.3. Oma osalemist tiitlivõistlusel peab katsevõistlused võitnud võistkond kinnitama EPKL-ile hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul katsevõistluse tulemuste selgumisest arvates. Kui katsevõistluse võitnud võistkond loobub või ei kinnita tiitlivõistlusel osalemist, siis on EPKL-i juhatusel õigus teha tiitlivõistlusel osalemiseks ettepanek katsevõistlusel teiseks jäänud võistkonnale, kui katsevõistlusel osales kolm või rohkem võistkonda. Teiseks jäänud võistkonnal on aega kinnitada tiitlivõistlusel osalemist kolme (3) päeva jooksul EPKL-i juhatuse poolt ettepaneku saamisest arvates. Kui katsevõistlused võitnud ja seejärel ka teiseks jäänud võistkond loobub tiitlivõistlustel osalemisest, siis otsustab tiitlivõistlustel osalemise ja vajadusel võistkonna komplekteerimise EPKL-i juhatus.

7. OSALUSTASU JA TAGATISRAHA

7.1. Katsevõistlusel trio mänguviisis on osavõtutasu 120 eurot võistkonna kohta (v.a. juunioride katsevõistlustel), üksikmängus 30 eurot mängija kohta.

7.2. Lisaks osalustasule tuleb tasuda tagatisraha 100 eurot võistkonna kohta trio mänguviisis (v.a. juunioride katsevõistlustel) ja 30 eurot mängija kohta üksikmängus, mis tagastatakse kahe nädala jooksul pärast katsevõistluse lõppemist, kui ei esine alljärgnevaid rikkumisi:

7.2.1. võistkond on loobunud võistlemisest;

7.2.2. võistkond annab kas või ühe loobumisvõidu;

7.2.3. võistkond on katsevõistluse võitjana või punktis 6.3 toodud tingimustel teise koha omanikuna saanud õiguse tiitlivõistlusel osalemiseks, kuid loobub või ei kinnita tiitlivõistluse osalemist.

7.3. Juunioride katsevõistluste osavõtutasu on 5 eurot mängija kohta.

7.4. Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema tasutud 10. maiks 2018.a EPKL-i arvelduskontole nr EE05 2200 0011 2011 4684. Kohapeal osavõtutasu ja tagatisraha tasuda ei saa.

8. VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE SÜSTEEM

8.1. Trio mänguviisis koosnevad katsevõistlused 2 ringist:

8.1.1. I ring – mängitakse 2 etappi (kahel eraldi päeval) turniirisüsteemis (alagrupp). Kahe etapi tulemused liidetakse ja enim kahe etapiga võite saanud kaks võistkonda pääsevad II ringi ehk finaali;

8.1.2. II ring – FINAAL. Finaalis mängitakse 3 võiduni (välja arvatud punktis 8.3 toodud juhul).

8.2. Kui katsevõistlusele registreerub üks võistkond, siis on sellel võistkonnal automaatselt õigus esindada Eestit tiitlivõistlusel.

8.3. Kui katsevõistlusele registreerub kaks võistkonda, siis jääb I ring ära ja mängitakse kohe II ring ehk finaal. Finaal mängitakse nelja võiduni.

8.4. Kui katsevõistlusele registreerub kolm või neli võistkonda, siis mängitakse I ringis kaks etappi ja etappidel mängitakse kaks korda „kõik kõigiga“. Finaali saavad kaks paremat võistkonda.

8.5. Kui katsevõistlusele registreerub viis või rohkem võistkonda, otsustatakse võistluste läbiviimise süsteem 2 päeva jooksul pärast registreerimise lõppu ja teatatakse sellest koheselt registreerunud võistkondadele.

8.6. Finaali ei toimu, kui pärast I ringi:

8.6.1. on paremuselt esimese ja teise võistkonna vahe 4 (neli) võitu või rohkem;

8.6.2. on nelja võistkonna puhul paremuselt esimese ja teise võistkonna vahe 3 (kolm) võitu ning omavaheliste mängude seis esimese kasuks 4-0.

8.7. Mängude järjekord etapiti:

8.7.1. I etapil paigutatakse võistkonnad tabelisse loosimise tulemusel;

8.7.2. II etapil asetatakse võistkonnad tabelisse nii, et I etapi järel liidriks olnud võistkond on tabelis kohal nr 1, teine kohal nr 2 jne. Viimases voorus kohtuvad omavahel esimese ja teise asetuse saanud võistkonnad, kolmandana ja neljandana asetatud võistkonnad jne.

8.8. Üksikmängu katsevõistluste läbiviimise süsteem otsustatakse 2 päeva jooksul pärast registreerimise lõppu ja teatatakse sellest koheselt registreerunud mängijatele.

8.9. Võrdsete võitude arvu korral selgitatakse paremusjärjestus järgnevalt:

8.9.1. omavahelistes mängudes saavutatud võidud;

8.9.2.   omavaheliste mängude punktide vahe;

8.9.3. üldine punktide vahe;

8.9.4. omavaheliste mängude punktide suhe;

8.9.5.  üldine punktide suhe.

 

MM-i ja EM-i katsevõistluste juhend on kinnitatud EPKL-i juhatuse otsusega 27. aprillil 2018.a